Prezes Fundacji "Twórczy Aktywni"

Jolanta Podwysocka

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Dzieci i młodzież, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Zgierz, łódzkie, Edycja II

O sobie

Jestem prezesem powstałej w kwietniu 2006 roku fundacji Twórczy, Aktywni, której celem jest przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie poziomu i efektywności nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, pobudzanie i stymulowanie potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej. Od wielu lat jestem nauczycielem, więc podobnie jak współpracujące z fundacją osoby zdaję sobie sprawę z niedostatków polskiej edukacji i stojących przed nią wyzwań. Miedzy innymi promujemy nowe formy edukacji pozaszkolnej prowadzące do wszechstronnego rozwoju osobowości i kreatywności, wyzwolenia potencjału.Pomagałam placówkom oświaty i kultury tworzyć wnioski i pozyskiwać środki zewnętrzne będąc certyfikowanym trenerem i doradcą regionalnym Narodowego Centrum Kultury ds pozyskiwania środków z funduszy europejskich przez instytucje kultury w regionie łódzkim.

Od końca 2013 roku jestem przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza.

W programie Liderzy PAFW najważniejsza była dla mnie możliwość własnego rozwoju. To pierwszy program, jaki znam, który tak bardzo uwzględnia indywidualne potrzeby uczestników. Udało mi się też tu spotkać wspaniałych ludzi, od których mogłam się wiele nauczyć.

Skip to content