Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Jolanta Szewczun

Rozwój lokalny, Samorząd

Dzierzgoń, Pomorskie, Edycja XII

O sobie

Drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu sztumskiego oraz pracuje jako Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Opiera zrównoważono rozwojowe inicjatywy w swoim regionie i gminie na własnych pomysłach i dobrych kontaktach z NGO, biznesem i samorządem.
Doświadczenie z samorządem zdobyła pracując w gminie Dzierzgoń jako pełnomocnik Burmistrza do spraw ochrony środowiska i środków unijnych. Kiedy 23 lata temu odpowiadała za pierwsze inwestycje w Dzierzgoniu – wodociągi, kanalizacja, innowacyjne oczyszczalnie ścieków – za ich realizację posypały się nagrody i granty. Jednym z nich był projekt „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”, dzięki któremu w 2010 roku w 320 gospodarstwach domowych zainstalowano instalacje solarne, dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja projektu to początek współpracy partnerskiej mieszkańców i samorządów.
Wspierała również rozwój przedsiębiorczości od 1997 roku jako Członek Zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.. Utworzyła inkubator przedsiębiorczości. W 2009 r. współuczestniczyła w tworzeniu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.

Skip to content