Kierownik referatu ds. promocji i rozwoju gminy Urząd Gminy w Rzeczniowie

Justyna Niedziela-Gawlik

Samorząd, Rozwój lokalny

Rzeczniów, Edycja XII

O sobie

Pracuje w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie jako Kierownik referatu ds. promocji i rozwoju gminy. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, współpracą z organizacjami pozarządowymi i promocją gminy.
Do 2013 roku była Wiceprezesem Stowarzyszenia STER, obecnie pełni funkcje doradczą. Razem z organizacjami z terenu gminy bierze udział w realizacji poszczególnych działań, służy wsparciem, swoją wiedzą i pomysłami. Koordynuje działania związane z uczestnictwem Gminy w LGD „Krzemienny Krąg”, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Zajmuje się również koordynacją przedsięwzięć promujących gminę, integrujących i aktywizujących mieszkańców m.in. Festiwal w Dechę! Zabujaj się w Rzeczniowie. Ściśle współpracuje z Gminną i Powiatową Biblioteką w Rzeczniowie gdzie m.in. wspólnie realizują działania w ramach Partnerstwa Aktywność – Energia – Zdrowie. Organizuje wiele wydarzeń takich jak „Rzeczniowski rajd rowerowy – Ty i ja. Rowery dwa”, a ostatnio również „Rzeczniowski Włóczykij – Akademia Nordic Walking”.

Skip to content