UM w Koluszkach

Justyna Kiedrzyńska

Koluszki, łódzkie, Edycja II

O sobie

Na co dzień pracuję w Urzędzie Miejskim w Koluszkach jako pracownik administracyjny Biura Projektów. Pozyskuję środki zewnętrzne na różne cele – społeczne, edukacyjne, artystyczne, kulturalne, sportowe i inwestycyjne. Ponadto jestem instruktorem w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Pracuję z dwoma sekcjami teatralnymi, od strony promocyjnej i marketingowej zajmuję się Zespołem Pieśni i Tańca „Koluszkowianie”. Pomagam ludziom i organizacjom dzięki prowadzonemu Centrum Wolontariatu. Aktywnie działam w kilku lokalnych stowarzyszeniach – Stowarzyszenie Mieszkańców „Mała Ojczyzna”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Stacja Koluszki”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”. Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Inspiruje mnie zmiana – oczywiście zawsze na lepsze;-).

Skip to content