Kierownik GBP w Kęsowie, prezes Stowarzyszenia Pomóżmy Gminie Kęsowo.Działam z ludźmi i dla ludzi staram się pokazywać im różne drogi rozwoju bądź możliwości rozwijania ich pasji i zainteresowań

Kamila Zimorska

Kęsowo, Kujawsko-pomorskie, Edycja XV

O sobie

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, ratownikiem medycznym i bibliotekarką. Staram się łączyć wszystkie moje nabyte umiejętności w pracy z ludźmi angażując siebie i innych w różnego rodzaju działania sprzyjające nabywaniu nowych kompetencji. Staram się wspierać ich w inicjatywach, o których marzą, bądź które podejmują. Od małych spotkań po imprezy plenerowe. Na co dzień można mnie spotkać w bibliotece w Kęsowie bądź w którejś z naszych świetlic.

Skip to content