Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

Karol Duer

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny

Słubice, Lubuskie, Edycja IX

O sobie

Od października 2013 jestem prezesem Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, która zajmuje się edukacją przyrodniczą, propagowaniem bioróżnorodności oraz budowaniem partnerstw na rzecz ochrony niesamowitych walorów przyrodniczych województwa lubuskiego i nie tylko. Od 2010 animuję lokalne społeczności działając w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Jestem koordynatorem programów i projektów społecznych – tych, które pozwalają dotknąć lokalnych społeczności, naprowadzić na cel, pomóc w działaniach. Pełnię m.in. funkcję Koordynatora słubickiego Ośrodek Działaj Lokalnie. Koordynowałem również prace Fundacji przy programie Stypendia Pomostowe. Oprócz tego zajmuję się badaniami społecznymi oraz ewaluacją – wewnętrzną (organizacji) jak i programową (realizowanych projektów i podejmowanych aktywności). O sobie: Z wykształcenia jestem ekonomistą. Na co dzień – życiowym optymistą przez duże O. Staram się widzieć i wspierać całym sobą tylko pozytywne rzeczy i postawy. Z racji analitycznego umysłu lubię wszelkiego rodzaju strategie i plany, oraz spoglądanie na problem przyczynowo-skutkowo. Układanie planów i wszelakich strategii należy do moich ulubionych, i dających mi najwięcej frajdy zajęć. Moim hobby jest piłka nożna, przyroda – spacery w terenie, podziwianie i odkrywanie piękna Polski (zakochany w Tatrach) i ornitologia, a z dziedziny ekonomii – ekonomia behawioralna i funkcjonowanie rynków kapitałowych.

Skip to content