Fundacja szkoła liderów

Karol Świerzbin

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Szkolenie i doradztwo, Kultura, Seniorzy, Turystyka i promocja regionu, Historia i dziedzictwo kulturowe, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Przestrzeń miejska i urbanistyka

SUWAŁKI, Podlaskie, Edycja XIII

O sobie

Na co dzień pracuje zawodowo w III sektorze i zajmuje się rozwijaniem Podmiotów Ekonomii społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma oraz współpracuje z wieloma innymi organizacjami (Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Fundacja im.
Stefana Batorego, Fundacja Stocznia, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i inne).
Jestem członkiem Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od II do V kadencji, w której cały czas pełni funkcję wice przewodniczącego, oraz innych ciał opiniodawczych w samorządzie terytorialnym.
Założyłem jedno z pierwszych w Polsce Przedsiębiorstw Społecznych. Od ponad 10 lat aktywnie zajmuje się kwestiami formalno-prawnymi w trzecim sektorze.
Za działalność społeczną otrzymałem wiele wyróżnień, między innymi nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” oraz Krzyż Zasługi za wkład w działalność społeczną i charytatywną oraz za propagowanie idei wolontariatu.

Skip to content