Fundacja szkoła liderów

Karolina Bloch

Rozwój lokalny, Kultura, Seniorzy, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne

Wronki, Wielkopolskie, Edycja XIV

O sobie

Jestem animatorką społeczno-kulturalną działającą w gminie Wronki, Ostroróg, Kwilcz. Ważne jest dla mnie najbliższe otoczenie – ludzie, zwierzęta, środowisko, kultura lokalna, historia i tradycje. Wierzę, że wszelkie zmiany należy zaczynać od siebie!

Ukończyłam Towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Studium Pedagogiczne. Zawodowo zajmuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów infrastrukturalnych i społeczno-kulturalnych.

W 2012 roku byłam współzałożycielką fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet. Głównymi celami Fundacji są wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans kobiet oraz współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych realizujących działania na ich rzecz. Fundacja stara się wspomagać rozwój kobiet w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym oraz na płaszczyźnie ich zainteresowań. Realizując wyznaczone cele fundacja organizuje m.in. szkolenia, warsztaty, akcje społeczne, imprezy kulturalne. Jednym z celów Fundacji jest również aktywizacja osób starszych. W 2013 roku wspierała utworzenie działającego do dziś Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach. Od 2017do 2019 roku wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach prowadziła Dzienny Dom Seniora i usługi opiekuńcze. W 2019 roku rozpoczęła wdrożenie na terenie Wronek innowacyjnej aplikacji SOS Homini łączącej osoby zależna – starsze i niepełnosprawne z wolontariuszami.

Jestem również aktywnie zaangażowana w prowadzenie Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19” oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 30. We wszystkich działaniach moja uwaga skupiona jest zawsze na relacjach i budowaniu wspólnoty.

Prywatnie interesuję się filmem i teatrem. Wyzwaniem są dla mnie góry. Odpoczywam obserwując koty.

Skip to content