Prezeska Fundacji Dom Pokoju

Karolina Mróz

Rozwój lokalny, Samorząd

Wrocław, Edycja XII

O sobie

Prezeska działającej od 2005 roku Fundacji Dom Pokoju, Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, koordynatorka projektów, animatorka, trenerka i doradczyni – Akuszerka Dialogu.
Zarządza zespołem Fundacji, która prowadzi działania w tak różnych obszarach jak: zarządzanie konfliktem i mediacje (także rówieśnicze), edukacja pokoju, rewitalizacja społeczno-gospodarcza, rozwój przestrzeni publicznych, multilevel governace, badania interdyscyplinarne, rozwój miast, społeczeństwa obywatelskiego i sektora kreatywnego, a także prowadzi polskie przedstawicielstwo holenderskiego programu Szkoła Pokoju. Współpracuje ze szkołami, samorządami oraz realizuje kompleksowe usługi dla biznesu.
Specjalizuje się w tworzeniu i konsultowaniu polityk, programów i strategii miejskich oraz wypracowywaniu innowacyjnych modeli współpracy międzysektorowej i rozwiązań dla problemów społecznych – poprzez kompleksowe działania partycypacyjne, analityczne i rzecznicze oraz wdrożeniowe, podejście przekrojowe, oparte na wskaźnikach i włączeniu interesariuszy.
Typ analityk. Myśli osiedlami. Mama Leny, bibliofilka, podróżniczka, pasjonatka ogrodnictwa miejskiego i rowerzystka. Entuzjastka i początkująca praktyczka facylitacji graficznej.

Skip to content