działaczka na rzecz turystyki konnej

Karolina Smoleńska

Kultura, Dzieci i młodzież

Polana, Edycja V

O sobie

Działam w małej bieszczadzkiej wsi Polana na rzecz środowiska lokalnego głównie przy szkole gdzie przez 6 lat byłam przewodniczącą Rady Rodziców jak i przy parafii. Jestem organizatorką wiekszości imprez w naszej miejscowości pikiników, festynów, zabaw ,kiermaszy. W czasie tych imprez zbieramy pieniądze z których później Rada Rodziców dofinansowuje nagrody, pomoce naukowe, wyjazdy i wycieczki. Wszystko co to się u nas dzieje opisuję i fotografuję. Jestem w redakcji gazetki parafialnej Wśród Nas, piszę także do Wiadomości Inspektorialnych, Gazety Bieszczadzkiej, byłam w redakcji portalu www.odkryjbieszczady.pl
Jestem członkiem sanockiego PTTK z dziećmi z naszej szkoły społecznie pracuję jako przewodnik i pilot wycieczek, co roku uczestniczę w społecznej, międzynarodowej akcji Czyste Góry.
Moją największą chlubą jest jednak założenie przedszkola dzięki kontaktom ze stowarzyszeniem Edukator z Łomży. Założyłam dwa przedszkola w Polanie i w Hoszowie. Tak się też potoczyło, że stało się to moją praca zawodową najpierw w stowarzyszeniu Edukator a potem w Urzędzie Gminy Czarna gdzie pracowałam jako koordynator przedszkola. Były to przedszkola ze środków unijnych, pomagałam pisać projekt w gminie dzięki któremu one istniały. Byłam radną gminy Czarna w kadencji 2010-2014.
Obecnie jestem zaangażowana w ekomuzeum, pierwszą jego częścią był projekt z Działaj Lokalnie pt.: Ocalić od zapomnienia dziedzictwo Polany, potem były kolejne projekty z Działaj Lokalnie. Realizujemy je jako grupa inicjatywna wsi Polana, dzieki jednemu z takich projektów powstała w naszej miejscowości Izba Muzealna. Obecnie pracuję jako przewodnik i pilot wycieczek oraz organizator obozów jeździeckich we własnym gospodarstwie agroturystycznym.

Skip to content