Fundacja Dzieci w Naturę

Kasper Jakubowski

Ekologia i ochrona środowiska, Edukacja

Zielonki k. Krakowa, Małopolskie, Edycja XV

O sobie

Razem z grupą przyrodników-pasjonatów współtworzę od 2018 r. Fundację Dzieci w Naturę, w której realizuję się jako lider i działacz. Naszym celem jest nowoczesna edukacja ekologiczna adresowana do mieszkańców miast – głównie dzieci i ich rodziców. Pod hasłem „mikrowypraw” eksplorujemy podmiejskie Amazonki, „małe Puszcze Białowieskie”, rozlewiska, nieużytki i użytki ekologiczne, motylowe łąki. W poszukiwaniu dzikiej przyrody wybieramy się do wnętrz opuszczonych kamieniołomów, „zapuszczamy” w miejskich dżunglach nad Wisłą w Warszawie i Krakowie,

Współpracuję też aktywnie z innymi liderami, lokalnymi społecznościami, organizacjami i władzami samorządowymi w skutecznej ochronie i kształtowaniu nowych terenów zieleni oraz rozwijaniu edukacji ekologicznej.

W 2019 r. obroniłem pracę doktorską z wyróżnieniem na temat przyrodniczego i społecznego potencjału miejskich nieużytków i parków miejskich. W latach 2012-2018 zwiedzałem i badałem miasta europejskie od ich d… dzikiej strony analizując parki, które wyglądają jak „miejskie rezerwaty przyrody“; nowe centra edukacji ekologicznej, czy projekty renaturyzacji miejskiej przyrody. Miasta i kolonizująca je przyroda stały się przedmiotem moich działań, eksploracji i projektów.

Uważam, że nie czas na narzekania, ale wiele możemy wspólnie zrobić w obliczu współczesnych wyzwań społeczno-ekologicznych. Jednym z najważniejszych działań jest dobra, ciekawa dla dzieci, terenowa (outdoorowa) edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat.

Oprócz tego jestem architektem krajobrazu, grafikiem, aktywistą, a czasami ekspertem, autorem licznych tekstów i publikacji, propagatorem „ekologicznej” encykliki Laudato si’ papieża Franciszka. A przede wszystkim mężem Kasi i tatą dwóch córek.

Skip to content