Założycielka i prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

Ilona Chybała

Radomsko, łódzkie, Edycja XIII

O sobie

W 2011 roku rozpoczęłam tworzenie organizacji, która została zarejestrowana 9.03 2011; przez cały okres istnienia
organizacji jestem jej prezesem. W ciągu dwóch lat Koniczynka działa na rzecz swoich członków poprzez różne happeningi, imprezy okolicznościowe, wycieczki, zajęcia hipoterapeutyczne, grupę wsparcia dla rodziców. W styczniu 2013 r. podpisaliśmy umowę użyczenia pomieszczeń o powierzchni 360 m2 na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku.
Lokal wymagał gruntownej adaptacji. Remont trwał 3 lata i pochłonął ok. 400 tyś zł. Pieniądze pozyskiwane były od lokalnych biznesmenów, ze zbiórek publicznych, kampanii i wielu innych tego typu działań. W październiku 2016 r. Centrum Terapii Koniczynka rozpoczęło swoją działalność. Głównym celem, do którego dążę jest poprawa życia osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu radomszczańskiego i powiatów ościennych. Zależy mi na tym, aby zmianie uległa nie tylko opieka medyczna i rehabilitacja tej grupy, lecz także sytuacja zawodowa i społeczna. Chcę utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielnię Socjalną, w której osoby przygotowane w ZAZ mogłyby kontynuować pracę.

Skip to content