liderka społeczności lokalnych, koordynatorka projektów w małych wsiach i w Warszawie, tutorka, mieszka w woj. lubelskim

Katarzyna Kotarska (Krzywicka)

Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Dialog obywatelski, Rozwój lokalny, Edukacja, Kultura, Dzieci i młodzież

Jabłonna, Lubelskie, Edycja XIII

O sobie

Menedżerka kultury, animatorka społeczności lokalnych, tutorka.

Jest koordynatorką konkursu grantowego Lato w teatrze w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie (od 2020 roku). Z tą instytucją współpracuje od 6 lat, m.in. także w programie Teatroteka Szkolna (jako tutorka i autorka scenariuszy zajęć).
Współpracuje z Fundacją Szkoła Liderów od początku 2022 roku w programie Akademia Rzeczników Zmian 3.0.
W latach 2015-2021 dyrektorka Centrum Kultury Gminy Jabłonna, w którym udało się przeprowadzić wizerunkowo-programowo-społeczną rewolucję.

Ukończyła filologię polską ze spec. teatrologiczną na UMCS oraz Międzyobszarowe Studia Humanistyczno-Społeczne na KUL. Jest absolwentką XIII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dotychczas współpracowała m.in. z Narodowym Centrum Kultury (jako animatorka w programie Dom Kultury+), Fundacją T.E.A.M. Teatrikon (członkini zarządu). Koordynatorka wielu projektów społeczno-kulturalnych m.in. w ramach programu BLISKO dla bibliotek – 2021-22, Dom Kultury+ (2016 i 2022), czterech edycji Lata w teatrze (2015-2019). Współpracowała także wieloma bibliotekami, domami kultury i organizacjami, realizując autorskie zajęcia i koordynując projekty z zakresu edukacji i kultury. Wyróżniona tytułem Kobieta Lubelszczyzny w 2016 r. za działania na rzecz społeczności lokalnej.

Współtworzy Kolektyw Sensotwórczy przygotowujący i wydający materiały edukacyjne: notesy, karty, publikacje, a także realizujący szkolenia, warsztaty i diagnozy społeczne w obszarze kulturalno-społecznym.

Skip to content