Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"

Katarzyna Paradecka

Katowice, śląskie, Edycja IV

O sobie

Katarzyna Paradecka – pedagożka, animatorka i menedżerka kultury. Absolwentka pedagogiki socjalnej i opiekuńczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także studiów podyplomowych „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Promocji Kultury na kierunku „Manager Kultury we Współpracy Regionów Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka IV edycji Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Liderzy PAFW”. Koordynatorka i realizatorka licznych projektów grantowych organizowanych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w ramach programów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Orange, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu oraz konkursów ofert finansowanych przez samorząd lokalny. Wielokrotna beneficjentka i animatorka Programu „Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne”. Od 2005 r. zawodowo związana z kulturą, w tym w szczególności z organizowaniem społeczności lokalnej poprzez kulturę.

Skip to content