Fundacja szkoła liderów

Katarzyna M

Lubelskie, Edycja III

O sobie

Od 2006 r. byłam związana ze Stowarzyszeniem Wspierania Działalności Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie, które realizuje projekty włączające dzieci i młodzież wiejską, a także dzieci i młodzież na Ukrainie.
Od 2008 r. jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „Szlak” (od 01.2010 – Wiceprezesem). Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej, współpracuje z instytucjami i osobami w zakresie rozwiązywania problemów osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz integruje społeczność lokalną poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej oraz wsparcie duchowe i psychiczne dla osób bezrobotnych.
Od kilku też lat współpracuję z innymi organizacjami, m.in. z Fundacją Rozowju Demokracji Lokalnej- Regionalny Ośrodek w Lublinie. Biorę udział w projektach międzynarodowych na Ukrainie, w Gruzji, Niemczech.
Właśnie wracam do Polski po 9 miesiącach pobytu we Lwowie, pracując jako wolontariuszka w organizacji pozarządowej,w ramach programu Młodzież w działaniu, akcja 2. EVS.
Jednocześnie jestem doktorantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zajmuję się literaturą, głównie ukraińską.

Skip to content