Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

Katarzyna Olesiak

Cmolas, Podkarpackie, Edycja III

O sobie

Pracuję w sektorze kultury od ok. 8 lat współpracując z wieloma instytucjami i artystami. W latach 2005 – 2010 kierowała samorządowymi instytucjami kultury, tj. Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Cmolasie, Osiedlowym Domem Kultury „Słocina” wraz z filiami oraz Estradą Rzeszowską. Obecnie Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Z ramienia Miasta Rzeszowa, współorganizowała „Europejski Stadion Kultury”- polsko-ukraiński program kulturalny zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współrealizowała projekt „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach którego zorganizowano m.in. Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej oraz Strategię Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2012 w Lublinie, realizatorem Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej oraz członkiem Sądu Konkursowego na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie (Bulwarów Rzeszowskich). Związana także ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Cmolas oraz Lokalną Grupą Działania LASOVIA (www.lasovia.com.pl).

Skip to content