Zamiast podążać za innymi, tworzę własne ścieżki. Nowe media, PR, komunikacja i zarządzanie w NGO.

Kinga Wiśniewska

Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Rozwój lokalny

Ostróda, Warmińsko-mazurskie, Edycja XIII

O sobie

Z wykształcenia prawniczka. Z doświadczenia fundraiserka i koordynatorka projektów. Z zamiłowania i pasji społeczniczka ze smykałką do zarządzania strategicznego, technologii, komunikacji, PR, nowych mediów. Pasjonatka oddolnej pracy z lokalnymi społecznościami oraz idei rozwoju lokalnych społecznych mediów non-profit.
Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie (www.facebook.com/simrzeczjasna) oraz dyrektorka biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (www.facebook.com/zlot.mazuryzachodnie).
Z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Współzałożycielka Telewizji RzeczJasna, która od 2016 roku prowadzi i rozwija własną internetową telewizję społeczną i która zrealizowała już blisko 900 materiałów wideo oraz świadczy usługi produkcji wideo i realizacji live na rzecz innych organizacji społecznych. RzeczJasna za wykorzystanie w swojej organizacji nowych technologii w obszarze innowacji społecznych w 2018 roku otrzymała Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0.
Uczestniczka XIII edycji Szkoły Liderów PAFW, absolwentka Szkoły Tutoringu Programu Liderzy PAFW oraz programu Dwa Sektory Jedna Wizja. Absolwentka szkoleń Projektanci Innowacji prowadzonego we współpracy Google i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Skip to content