Prezeska Fundacji Pięknolesie, trenerka narzędzi cyfrowych i przedsiębiorczości, edukatorka bioróżnorodności, organizatorka,kierowniczka i wychowawczyni wypoczynków oraz kursów pływania, animatorka społeczna, właścicielka firmy Agencja Komenada,

Krystyna Adamenko

Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Seniorzy, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Dialog obywatelski, Ekologia i ochrona środowiska, Sport i promocja zdrowia

Lipinki Łużyckie, Lubuskie, Edycja XVIII

O sobie

Najbardziej lubię kontakt z ludźmi, tworzyć nowe relacje, dzielić się wiedzą i uczyć się od innych.
Jako trenerka narzędzi cyfrowych, ABC Przedsiębiorczości, Ekspertka-Praktyczka Akcji Masz Głos upowszechniam wiedzę pozyskaną przez wiele lat w działalności gospodarczej i społecznej. Jako Prezeska Fundacji zrealizowałam ponad 40 projektów skierowanych głównie do młodych mieszkańców mojego regionu – organizujemy naukę pływania oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – zimowiska, kolonie, półkolonie, różnorodne warsztaty. Podczas zajęć realizujemy z dziećmi i młodzieżą program profilaktyki uzależnień „Dobrze, że jesteś – uwierz w siebie!”, w którym wzmacniamy inteligencję emocjonalną i umiejętności społeczne uczestników.
Działamy również na rzecz seniorów wiejskich organizuję z nimi wydarzenia kulturalne prowadzę też dla nich szkolenia z partycypacji społecznej. Aktulanie realizujemy na rzecz seniorów wiejskich pilotażowy program przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu „Mobilny Senior”.

Skip to content