Stowarzyszenie "Perspektywa" w Czyżowicach

Krystyna Dawid

Czyżowice, śląskie, Edycja IV

O sobie

Krystyna jest członkiem chóru „Moniuszko” w Czyżowicach od 1958 roku, a od 1989 roku pełni funkcję prezesa. Krystyna troszczy się o ciągłość pracy chóru, o zasilanie szeregów nowymi członkami, motywowanie wszystkich chórzystów do pracy w zespole, organizowanie koncertów i wyjazdów na koncerty, szukanie nowych możliwości przedstawienia chóru w różnych miejscach i coraz większej rzeszy słuchaczy. Krystyna chce swoją pracą zachęcić młodych ludzi do wspólnego śpiewania, do odkrywania pasji. Jako prezes chóru nawiązała współpracę z Big-Band’em z Gesamtschule z Dorsten, która zaowocowała już sześciokrotną wymianą. Krystyna organizuje koncerty kolędowe i okolicznościowe, festyny dla społeczności Czyżowic i okolic. Krystyna jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Wodzisławiu Śląskim. Wraz z PZChiO i innymi chórami organizuje różnego rodzaju koncerty i imprezy integracyjne grup muzykujących z terenu powiatu wodzisławskiego. Krystyna angażuje się także w organizację Dożynek Gminnych w Czyżowicach. Jest też członkiem Stowarzyszenia „Perspektywa” w Czyżowicach.

Skip to content