Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Krystyna Skwark

Szczecinek, Zachodniopomorskie, Edycja IV

O sobie

Krystyna jest kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Społecznie działa także w Borneńskim Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”. Jako koordynator zespołu d/s opracowywania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010 przyczyniła się do powołania Centrum Wolontariatu i biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej przy MGOPS. Krystyna powołała także przy MGOPS Klub Aktywnego Seniora AS skupiający 20 klubowiczów, którego grono stale się powiększa. Krystyna planuje powołać do życia Uniwersytet III Wieku. Zainicjowała powstanie Stowarzyszenia „Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych”, którego jest prezeską od maja 2007 roku. Stowarzyszenie podejmuje różne działania na rzecz społeczności lokalnej. Krystyna poprzez swoje działania chce zachęcać społeczność gminy Borne Sulinowo do wspólnych przedsięwzięć. W tym celu pragnie rozwijać umiejętności trenerskie, aby przekazywać swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenia w działalności społecznej innym organizacjom działającym na terenie gminy, powiatu czy kraju.

Skip to content