Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach

Krzysztof Gumieniak

Samorząd, Edukacja, Pomoc społeczna, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Świdnik, Lubelskie, Edycja XIII

O sobie

Z wykształcenia jestem socjologiem, ale skończyłem także studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz public relations w instytucjach rynku pracy. Od początku mojej drogi zawodowej jestem związany ze służbami zatrudnienia, a od 10 lat pełnię funkcję Dyrektora. Moje doświadczenia liderskie to z jednej strony kierowanie zespołem pracowników w różnych obszarach działalności zawodowej Urzędu Pracy, a z drugiej stworzenie na lokalnym rynku podstaw do współpracy z różnymi instytucjami w zakresie upowszechniania wiedzy o mechanizmach nim rządzących.
W 2010 roku byłem głównym inicjatorem oraz twórcą (w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach)
strategii utworzonej pod nazwą Puławska Strefa Pracy, która w swoich założeniach miała być spójną ideą rozwoju lokalnego rynku pracy, w którą będą włączone wszystkie instytucje lokalnego rynku pracy. Na bazie PSP stworzyłem lokalne porozumienie z instytucjami puławskiego rynku pracy pod nazwą „Puławskie spotkania z przedsiębiorczością”, w ramach którego poza działalnością statutową organizuję m.in. targi pracy połączone z targami edukacji, warsztaty dla młodzieży z przedsiębiorczości, konkursy i spotkania dla młodzieży z wiedzy o rynku pracy, seminaria dla pracodawców, spotkania dla samorządów gminnych itp. Prywatnie bardzo lubię wszelką aktywność sportową, dobry film oraz literaturę biograficzną.

Skip to content