Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Krzysztof Korzeń

Historia i dziedzictwo kulturowe, Kultura, Turystyka i promocja regionu

Karpniki, Dolnośląskie, Edycja VIII

O sobie

Ukończyłem, długo studiowaną, historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim a także studia z zakresu technik cyfrowych w dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego. Moja codzienna praca jest związana z okolicą w której się wychowałem. Niespotykane nagromadzenie, do niedawna zniszczonych i całkowicie nieznanych zabytkowych pałaców i parków, otwierają szerokie możliwości do działalności: często bardzo pragmatycznej, jak ich promocja czy odbudowa ale i duchowej – jak organizowane w nich wydarzeń kulturalnych. Praca ta, ma na celu zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe i potrzebę ochrony czegoś co było budowane kilkaset lat, trwało kilkaset lat i powinno trwać kolejne lata. Jednak ostatnio kusi mnie aby zająć się rekultywacją dawnej żwirowni w mojej okolicy. Angażuję się w działania Rady Programowej Forum Polityczno – Gospodarczego, Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – Oddział Śląski.

Skip to content