Fundator Fundacji Transgresja

Krzysztof Wostal

Katowice, śląskie, Edycja XV

O sobie

Od roku 1995 nieprzerwanie zawodowo pracuję w obszarach związanych z niepełnosprawnością – jednocześnie podejmowałem też zatrudnienie w innych dziedzinach. Pracowałem na samodzielnych, bądź specjalistycznych stanowiskach, jak na przykład do spraw informatyki i personalnych, a także na stanowiskach kierowniczych. Ponadto prowadziłem autorski program w radiowej rozgłośni regionalnej, a obecnie nierzadko jestem zapraszany do różnego rodzaju mediów w charakterze eksperta do spraw niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuję w branży szkoleniowo-edukacyjnej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz związane z niepełnosprawnością, na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji, a także ucząc w szkołach i na uczelniach.
W roku 2016 byłem ekspertem na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 byłem członkiem zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim, w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Z ramienia tegoż stowarzyszenia w latach 2019-2020 prowadziłem monitoring dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi przestrzeni publicznej oraz jednostek w samorządach województwa śląskiego. Przez 8 lat prowadziłem prelekcje dla uczniów Katowickich szkół w ramach przedsięwzięcia Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice pod nazwą „Miejska Dżungla”. Prowadziłem także zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA. Co jakiś czas prowadzę także wykład na Uniwersytecie Rolniczym. Jestem absolwentem XV Edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Obecnie jestem nauczycielem brajla w szkole podstawowej w Mikołowie oraz ekspertem w zakresie niepełnosprawności w Fundacji Transgresja. Ponad to jestem przygotowującym i prowadzącym audycje w ramach cyklu „Czas na społeczeństwo”. Uczestniczę w Szkole Reprezentacji i Partycypacji Społecznej OFOP.

Posiadam dyplom Technika Informatyka, a także Licencjat Administracji, który uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jestem magistrem pedagogiki, który to tytuł uzyskałem studiując na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Ponadto jestem absolwentem studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Dostępnością – Specjalista Do Spraw Dostępności” na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach. Potrafię biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Znam alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.
Współpracuję ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej. Bywam także prelegentem w trakcie różnego rodzaju konferencji. Jestem zapraszamy do Żywych Bibliotek w charakterze książki. Ponad to sam jestem bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz oraz mojego pt. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu.”. Byłem także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością„.

Od roku 1999 prowadzę działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Byłem między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem dwóch zarządów Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – również Wiceprzewodniczącym zarządu tej organizacji. Prócz tego byłem Prezesem Zarządu Fundacji Transgresja – byłem inicjatorem jej powstania.
Obecnie jestem członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – byłem jednym z inicjatorów jej powstania. Ponadto jestem członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim. Jestem także członkiem powołanego w Urzędzie Miasta Katowice Zespołu Do Spraw Dostępności Usług Społecznych.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach byłem kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymałem statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 zostałem wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 zostałem wyróżniony w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Byłem także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza. W 2020r. w kategorii „Dziennikarz Bez Barier” otrzymałem statuetkę Lodołamacza w regionalnym etapie konkursu „Lodołamacze” dla województw: dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego i śląskiego.

Lubię m.in. podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, jeździć na rowerze, pływać kajakiem. Interesuję się tyfloinformatyką, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym i transportem publicznym. Jestem otwarty na różne religie i światopoglądy. Uważam, iż w życiu najważniejsza jest miłość. Wierzę, że pozytywne nastawienie do różnych wydarzeń życiowych potrafi wiele dobrego zbudować.

Skip to content