Fundacja szkoła liderów

Laura Starowiejska

Korczyna, Podkarpackie, Edycja XIX

O sobie

Animatorka ekonomii społecznej, psycholożka zarządzania. Współtwórczyni i Prezeska zarządu kobiecej Fundacji LANKA oraz wielobranżowego Przedsiębiorstwa społecznego LANKA. Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Kobiet. Specjalizuję się w reintegracji zawodowej i społecznej osób potrzebujących wsparcia w powrocie na rynek pracy oraz w doradztwie dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w ich tworzeniu, działaniu, rozwoju, pozyskiwaniu środków. Moje motto to „Z miłości do ludzi” – wspieram innych w wydobywaniu własnych potencjałów oraz w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość życia ich oraz społeczności lokalnej. Wśród osiągnięć liderskich znajdują się m.in. utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, aktywizacja środowiska krośnieńskich organizacji pozarządowych i m.in. powołanie wspólnie przez różne NGO Koalicji na rzecz Promocji Wolontariatu w Krośnie oraz zainicjowanie wśród lokalnych społeczniczek utworzenia Krośnieńskiej Rady Kobiet.

Skip to content