Starostwo Powiatowe w Puławach

Leszek Gorgol

Edukacja, Dzieci i młodzież

Puławy, Lubelskie,

O sobie

Pełni funkcję Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Puławach. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Puław (przez jakiś czas jako prezes), w Stowarzyszeniu Edukacja Dzieci i Młodzieży „Euroszkoła” oraz w Społecznym Towarzystwie Oświatowo-Kulturalnym Gminy Żyrzyn (STOK), które powołał wraz z lokalną grupą liderów. Koordynował wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz zakładał szkoły społeczne i placówki edukacji przedszkolnej. Współpracuje ze szkołami z terenu gminy Żyrzyn, z Urzędem Gminy Żyrzyn, Urzędem Miasta Puławy, z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, KLANZĄ. Organizuje i prowadzi cykliczne koncerty poezji śpiewanej i piosenki autorskiej w Puławach.</p>

Skip to content