Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów

Lilla Różańska

Naratów, Dolnośląskie, Edycja IV

O sobie

Lilla działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Naratów oraz w Kole Gospodyń Wiejskich w Naratowie. W 2007 roku zrealizowała swój pierwszy projekt stworzenia wystawy zdjęć miejscowości Szaszarowice i Naratów wczoraj i dziś, która jest prezentowana na terenie powiatu Góra także po zakończeniu projektu. Lilla jest zastępcą przewodniczącej Stowarzyszenia Gminna Szkoła Reymontowska w Szaszorowicach, które swoimi działaniami obejmuje teren całego powiatu. Lilla została również członkinią Stowarzyszenia Siedmiu, skupiającego 7 wiosek parafii Siciny. Głównym celem stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków na elewację zabytkowego kościoła, działalność charytatywna i kulturalna. Lilla w swoim środowisku chciałaby szczególnie współpracować z młodzieżą, zaktywizować ich do podejmowania własnych inicjatyw. Innym celem jej działalności społecznej jest stworzenie świetlicy środowiskowej, w której udzielana będzie pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i młodzieży.

Skip to content