Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce

Lucyna Wawreszuk

Hajnówka, Podlaskie, Edycja IV

O sobie

Lucyna pracuje jako nauczyciel-oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce – jedynej w powiecie szkole zajmującej się edukacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2006 roku do 2008r. Lucyna koordynowała i realizowała cztery projekty edukacyjne w ramach Programu RITA. Dzięki nim nawiązała współpracę z Instytutem Terapeutycznym i Fundacją „Daj Szansę” w Toruniu, z Ośrodkiem Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku, z 21 Centrami Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji oraz z 6 Szkołami Wspomagającymi działającymi w województwie brzeskim na Białorusi. Współpraca, polegająca m.in. na organizowaniu specjalistycznych międzynarodowych szkoleń i konferencji przyczyniła się do poznania wielu ciekawych i efektywnych metod pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi. Tego typu działania integrują także środowisko osób związanych osobiście i zawodowo z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Edukacja w Szkole Liderów, pomoc i współpraca z Tutorem zaowocowała założeniem Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA”, której głównym celem jest wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo zamieszkałej na terenach wiejskich i małych miast w powiecie hajnowskim. Po rozwinięciu działalności Fundacji, w dalszej perspektywie czasowej razem z zaangażowanymi rodzicami oraz chętnymi do stałej współpracy specjalistami, Lucyna chce doprowadzić do powstania Ośrodka Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych, zajmującego się wspólnie z rodzicami usprawnianiem ich dzieci.

Skip to content