Fundacja szkoła liderów

Łukasz Kominko

Dobcza, Podkarpackie, Edycja XIX

O sobie

Od kilkunastu lat pracuję w samorządzie. Początkowo jako księgowy, obecnie jako sekretarz gminy. Zarówno w życiu zawodowym, jaki i prywatnym staram się działać na rzecz lokalnej społeczności. Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy, wspieram je w pozyskiwaniu środków i realizacji działań na rzecz mieszkańców. Jako autor wniosków i koordynator projektów dużą uwagę przywiązuję do jak największego zaangażowania mieszkańców w realizowane działania i uświadomienie im ich realnego wpływu na otoczenie, w którym żyją. Od niedawna pełnię funkcję prezesa „Stowarzyszenia My, Wy i Oni”, w którym staram się zaszczepiać w ludziach chęć do działania i pracy na rzecz wspólnego dobra, co przyniosło już oczekiwane efekty w postaci kilku zrealizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych

Skip to content