Lider mniejszości ormiańskiej

Maciej Bohosiewicz

Kultura, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne

Warszawa, Edycja V

O sobie

Działam na rzecz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemców z państw krajów trzecich, a także na rzecz środowisk marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z pochodzenia jestem Ormianinem. Moi przodkowie przybyli do Polski 300 lat temu w pełni integrując się ze społecznością polską. Działalność moja obejmuje terytorium całej RP.

Skip to content