Fundacja szkoła liderów

Maciej Prażmo

KOZŁOWO, Edycja III

O sobie

Moja działalość społeczna rozwija się bardzo dynamicznie. Przewodniczenie Radzie Rodziców, prezesura w Stowarzyszeniu… Jestem przekonany, że w dużej mierze to, co podaje mi Program LIDERZY, pozwala mi pracować skuteczniej. Dziś patrząc z perspektywy roku z LIDERAMI, myślę, że przystapienie do Programu było jedną z kluczowych decyzji w mojej karierze społecznika. I za to organizatorom dziękuję.

Skip to content