Bliższe informacje o obszarach moich działań znajdziecie na stronie kwiatonowice.com w zakładce Otwarty Umysł.

Magdalena Miller

Kultura, Historia i dziedzictwo kulturowe, Dialog obywatelski

Wieliczka, Małopolskie, Edycja X

O sobie

Jestem właścicielką firmy szkoleniowej Otwarty Umysł oraz zabytkowego dworu w Kwiatonowicach, który jest nie tylko moim domem z wyboru, ale miejscem realizacji wielu projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. W naturalny sposób obszarami mojej działalności liderskiej są więc: ochrona dziedzictwa, kultura, wielokulturowość. W 2015 r. za dokonania na polu ochrony dziedzictwa otrzymałam nagrodę Senatu RP „Custos Monumentorum Rei Publicae – Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.

Od 2016 r. aktywnie włączam się w działania i akcje antydyskryminacyjne.

Skończyłam kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawstwo a podyplomowo bibliotekoznawstwo i informację naukową oraz prawo autorskie, wydawnicze i prasowe. Pracowałam w wielu zawodach, z których najważniejsze to dekoratorka wnętrz, dziennikarka, bibliotekarka i – obecnie – trenerka.

Hobbistycznie zajmuję się kolekcjonerstwem (secesja, ekslibrisy) i ogrodem. Moja rodzina składa się z ludzi i psów.

Skip to content