Poddębicka Fundacja Dzieci i Młodzieży "Podaj Dalej"

Magdalena Pańczyk (Kochanek)

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież

Poddębice, łódzkie, Edycja III

O sobie

Jej działalność ma na celu animowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ciągu kilkunastoletniej działalności, za sprawą licznych zrealizowanych w powiecie poddębickim projektów, wypracowała sobie szacunek i dobre relacje z lokalnymi władzami. Jest prezeską Poddębickiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Podaj Dalej” oraz dyrektorką Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej w Poddębicach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi zajęcia edukacyjne dla szkół z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowia, psychoedukacji, edukacji regionalnej i europejskiej. W ramach pracy pozaszkolnej prowadzi grupy taneczne, teatrzyk i śpiewanki, klub fotograficzny i filmowy, odpowiada za studio MCEE.

Skip to content