Lubię zmieniać zastaną rzeczywistość i łączyć ludzi. Społecznie - Wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Gospodarczej Milanówka. Zawodowo - rekruter, wieloletni manager w firmach produkcyjnych.

Maja Winiarska

Rozwój lokalny, Samorząd

OPYPY, Mazowieckie, Edycja XIII

O sobie

Przez wiele lat byłam menadżerem w firmach produkcyjnych. W pewnym momencie stwierdziłam, że warto by było uzupełnić wiedzę z kompetencji miękkich i podyplomowo skończyłam coaching na SWPS w Warszawie. I wtedy dopiero się zaczęło…. W 2011 roku zostałam sołtyską, później zajęłam się działalnością w Spółce Wodnej i różnych stowarzyszeniach. Od 2014 do 2020 roku w ramach programu Nowe Ziarno jeździłam na Ukrainę ze Stowarzyszeniem 4 Czerwca. Za naszą wschodnią granicą trwa reforma terytorialna (tworzą gminy), a my pomagamy polskim samorządowcom dzielić się doświadczeniem. W ramach tego programu wraz ze Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Kieleckiej współorganizowałam wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w Polsce. W najbliższej okolicy wspomagam w walce o fundusz sołecki te sołectwa, które zabiegają o jego uchwalenie przez rady gminy. Na zaproszenia gmin prezentuję dobre praktyki aktywizacji społecznej i wykorzystania funduszu sołeckiego.

Skip to content