Fundacja szkoła liderów

Małgorzata Duda vel Dudzińska (Cherek)

Samorząd, Kultura, Seniorzy, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Rozwój lokalny

Sztum, Pomorskie, Edycja XI

O sobie

Politolog, mgr administracji z 12-letnim stażem pracy w samorządzie gminnym w Gminie Osiek. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Profesjonalista OWES. Ukończyła liczne kursy podwyższające kompetencje zawodowe. Alumn XI edycji Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów.

Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Pomysłodawczyni i inicjatorka szeregu projektów i działań aktywizujących lokalną społeczność oraz podnoszących świadomość jako społeczeństwa obywatelskiego Gminy Osiek. Druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, gdzie w latach 2014 – 2016 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu OSP Osiek. Współinicjatorka powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Osiek. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji. Od 2007 r. zaangażowana w działalność Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, gdzie była również Członkiem Zarządu w latach 2014 -2018.

Uwielbiam czytać. Bez książki nie wyobrażam sobie życia.
Lubię piesze wędrówki, jazdę rowerem oraz prace ręczne – szydełko i druty, przy których wypoczywam.

W życiu prywatnym jak i zawodowym kieruję się mottem:
„Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” (J. W. Goethe)

Skip to content