Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”

Małgorzata Malec

Rozwój lokalny, Szkolenie i doradztwo

Dolnośląskie, Edycja II

O sobie

Z wykształcenia jestem ekonomistką Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentką Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Projektami Unii Europejskiej oraz absolwentką „Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych” Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

W latach 2004 – 2011 pracowałam w Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu gdzie zdobyłam wieloletnie doświadczenie w pracy jako doradca, animatorka oraz koordynatorka projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz krajowych. Natomiast w okresie pomiędzy 2009.r, a 2014r. miałam okazje pracować z bibliotekami jako trenerka oraz animatorka Centrum Aktywności Lokalnej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Od 2011r. rozwijam założoną wspólnie z przyjaciółmi Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z Wrocławia. Misja fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wspólnot lokalnych w różnych dziedzinach życia społecznego. Naczelne hasło brzmi: Otwieramy Przestrzenie Rozwoju. W swojej pracy wykorzystujemy m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, konferencje, debaty, wizyty studyjne, gry edukacyjne, tutoring, gry plenerowe, wydarzenia lokalne, konsultacje społeczne, kawiarenki obywatelskie. Ciągle się rozwijamy i jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy służące wspieraniu aktywności obywatelskiej (więcej o fundacji na: www.moja-przestrzen.pl ).

Podczas mojej 10 letniej pracy trenerskiej mam na koncie ponad 2000 godzin przeprowadzonych szkoleń i spotkań przede wszystkim z następującej tematyki: tworzenie i zarządzenie projektem, komunikacji i współpracy w grupie, planowanie rozwoju organizacji/instytucji, edukacji obywatelskiej, zaangażowania społecznego, wolontariatu, tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych, partycypacji społecznej.

Wspólnie z rodziną bierzemy aktywny udział w projekcie Brave Kids, którego ideą jest pokazanie różnorodność kultury światowej, a przez to promowanie postawy zrozumienia i otwartości względem drugiego człowieka. Jako rodzina goszcząca przez dwa tygodnie gościliśmy w naszym domu dwie dziewczynki z Rumunii (2014r.), natomiast rok później ze Słowacji .

Od 2015r. jestem również trenerką międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu, którego celem jest rozwój wśród dzieci i młodzieży umiejętności z zakresu pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia.

Wolnym czasie gram w planszówki z rodziną, podróżuję (daleko i blisko), czytam i praktykuję jogę.

Skip to content