Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Małgorzata Zmysłowska

Rozwój lokalny, Dzieci i młodzież

LUBLIN, Lubelskie, Edycja I

O sobie

Jest ekspertką i asesorką współpracującą z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Funduszem Szwajcarskim. Pracowała w Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS”. Wcześniej związana była z Centrum Wolontariatu w Lublinie, w którym zajmowała się organizowaniem zajęć dla dzieci uchodźców. W swojej działalności zajmowała się wspieraniem organizacji pozarządowych, udzielaniem pomocy dla uchodźców oraz tematyką dotyczącą zagrożenia wykluczeniem społecznym. Przez wiele lat specjalizowała się w działaniach na rzecz młodzieży i w edukacji obywatelskiej. Obecnie zajmuje się aktywizacją seniorów i włączaniem ich w wolontariat na rzecz potrzebujących.

Skip to content