Działam głównie na polu kultury, ale angażuję się też w różne lokalne i ogólnopolskie działania społeczne. Organizuję u siebie na podwórku festiwal Folkowisko.

Marcin Piotrowski

Cieszanów, Podkarpackie, Edycja XV

O sobie

Mieszkam w małej wsi Gorajec (35 mieszkańców). Socjolog, animator kultury, dziennikarz, specjalista marketingu miejsc. Wice dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Radny powiatowy, przewodniczący komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Lubaczowskiego. Zarządzanie marką miasta, regionu, atrakcji turystycznej”. Dyrektor wybranego do grona najlepszych festiwali Europy – Folkowiska. Twórca i koordynator licznych kampanii społecznych np. „Jestem ze wsi”, „Globalna Baba”, oraz kampanii promocyjnych np. „Niezapominajki – Satisfaction”. W roku 2016 otrzymał tytuł „Wybitny Polak” w Irlandii nagrody Teraz Polska, oraz Statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i promocji. Od czerwca 2019 kieruje CKiS w Cieszanowie oraz organizowanym w sierpniu Cieszanów Rock Festiwalem. Pełni również funkcje społeczne, zasiada w zarządach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze. Jego terenem działania jest prowincja, tereny defaworyzowane (małe miasteczka i wieś). Specjalizuje się we współpracy i doradztwie organizacjom pozarządowym w temacie promocja i fundrisingu, koordynuje projekt Aktywne Pogranicze na terenie powiatu lubaczowskiego.

Skip to content