Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

Rozwój lokalny, Samorząd, Dzieci i młodzież

Płużnica, Kujawsko-pomorskie, Edycja II

O sobie

Moja aktywność społeczna rozpoczęła się w 2002 roku. Po powrocie ze studiów, zachęciłem znajomych do założenia Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica. Stworzyliśmy także komitet wyborczy „Młoda Gmina”, który wystawił kandydatów do Rady Gminy Płużnica. Tylko jedna osoba uzyskała mandat radnej, więc skupiliśmy się na rozwoju naszej organizacji pozarządowej. Początkowo braliśmy udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Pierwszą dotację w wysokości 2 000 zł pozyskaliśmy z Fundacji Wspomagania Wsi. Z czasem zdobywaliśmy doświadczenie i realizowaliśmy coraz większe i bardziej złożone projekty. W latach 2002-2010 kierowana przeze mnie organizacja pozyskała 4,7 mln zł środków na realizację 49 zadań. Utworzyliśmy świetlicę w Płużnicy, działającą pod nazwą Klub Multi, organizowane były międzynarodowe wymiany z partnerami z Ukrainy, Niemiec, Kanady, Litwy, Francji i Holandii.

W 2004 r. rozpoczęliśmy budową Płużnickiej Bezprzewodowej Sieci Komputerowej, która zapewniła dostęp do Internetu 360 rodzinom z 22 wsi. W 2007 roku zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia na Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja. Kolejnym etapem rozwoju organizacji było przeprowadzenie szkoleń komputerowych przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu e-Vita II Budowa społeczeństwa Informacyjnego. Ze względu na duże zainteresowanie wśród mieszkańców regionu zajęciami z zakresu obsługi komputera i Internetu, były one kontynuowane przy wsparciu innych środków, w tym Funduszy Europejskich. Łącznie w latach 2007-2010 zorganizowanych zostało 45 szkoleń, z których skorzystało 506 osób.

W 2010 r. zostałem wójtem gminy Płużnica. Na początku wprowadziłem zmiany organizacyjne w urzędzie. Jednym z ważniejszych zadań było opracowanie strategii rozwoju gminy. Jako cel strategiczny określiliśmy dobrze rozwiniętą i konkurencyjną gospodarkę lokalną. Kierowany przeze mnie urząd w latach 2011-2014 pozyskał 23,6 mln zł dotacji ze środków zewnętrznych (w poprzedniej kadencji było to 6,1 mln zł) i zrealizował inwestycje o łącznej wartości ponad 19,3 mln zł (w poprzedniej kadencji było to 5 mln zł). W 2015 r. wartość inwestycji wyniosła 15,3 mln zł, a gmina zajęła 2-gie miejsce w kraju na 1 566 gmin wiejskich w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Ponadto między innymi utworzyliśmy dwa przedszkola i pierwszy w powiecie żłobek, powołaliśmy radę pożytku publicznego, wznowiliśmy działalność młodzieżowej rady gminy, upowszechniliśmy konsultacje społeczne i wdrożyliśmy fundusz sołecki. Za dobrą współpracę władz gminy z młodzieżową radą i mieszkańcami w 2012 r. otrzymaliśmy nagrodę Super Samorząd, a w 2014 Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W 2014 r. po raz drugi wygrałem wybory na wójta. W bieżącej kadencji zakończyliśmy budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego (13,5 mln zł) i obecnie szukamy inwestorów.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, XIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, II edycji programu Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland. Uczestniczyłem w polsko-ukraińsko-kandayjskim programie wymiany młodzieży NetCorps oraz w wizycie studyjnej w Stanach Zjednoczonych w ramach International Visitors Program prowadzonego przez Departament Stanu USA. Wspólnie z żoną i trójką dzieci mieszkam w Wieldządzu, w gminie Płużnica.

Skip to content