Od maja 2014 roku Radna w gminie Gniezno-obecnie Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Maria Jolanta Brykczyńska

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież

Lubochnia, Wielkopolskie, Edycja VI

O sobie

Prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, od 10 lat radna w Gminie Gniezno- Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Przewodnicząca Komisji Statutowej. Wprowadziła Gminę Gniezno do Wielkopolskiej Odnowy Wsi, dzięki czemu realizowane są projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Dzięki niej powstała pierwsza na terenie gminy przystań wodna. Jest zastępcą przew. PRDPP. Jest członkiem LGD „Trakt Piastów” oraz grupy konsultacyjno-doradczej dla organów Stowarzyszenia ZIT (zintegr. inwestycji teryt.) na lata 2022-2027.Koordynatorka projektów min. z programów: Równać Szanse PAFW, Fundacji–Instytut na Rzecz Ekorozwoju, LGD „Trakt Piastów” , Fundacji SANTANDER, Gminy Gniezno. Ostatnio zakończyła projekt EKO SPADEK=wiedza seniorów + działanie młodych” z programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG oraz bierze udział w akcji Masz Głos 2023. Przez 15 lat była prezesem PKE Koło w Gnieźnie. W 2016 roku została laureatką plebiscytu „Człowiek Roku 2015” w kategorii „działalność społeczna”, a w 2011,2017 i 2018 została w nim wyróżniona. W 2013 r. otrzymała tytuł EkoWojtek za promocję działań i inicjatyw proekologicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.Odznaczona medalami:” XII WIEKÓW GNIEZNA”, „ 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego’, „Millenium Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Absolwentka VI edycji Liderów PAFW oraz 22 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Skip to content