Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zm. 2017 r.)

Maria Dominika Inkielman

Rozwój lokalny, Kultura, Seniorzy

Milanówek, Mazowieckie, Edycja IV

O sobie

Dominika Inkielman w 2005 roku zainicjowała Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przez wiele lat pracowała jako polonistka, a po przejściu na emeryturę odczuwała potrzebę dalszego działania, jak sama mówi: „Zmieniłam tylko grupę wiekową”. Milanowski UTW jest pierwszym założonym w powiecie grodziskim posiadającym osobowość prawną. Głównym celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w różnych dziedzinach: kształcenie ustawiczne ludzi starszych, propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 120 członków (a ich liczba stale rośnie), mieszkańcy Milanówka i okolic, w wieku 45-83 lata. Dominika współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie miasta a szczególnie z Milanowskim Towarzystwem Edukacyjnym, z Gimnazjum Społecznym, Towarzystwem Miłośników Milanówka, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Centrum Informacji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej a także z władzami miasta (burmistrz miasta Jerzy Wysocki objął patronatem działalność MUTW). Stworzyła bogatą ofertę edukacyjną, w ramach UTW prowadzone są wykłady obejmujące różne dziedziny : medycynę, psychologię, filozofię, historię sztuki, nauki społeczne, kulturoznawstwo. Prowadzone są również warsztaty komputerowe, języki obce: angielski, francuski. niemiecki, koła zainteresowań, gimnastyka chińska i gimnastyka na pływalni. Jej marzeniem było stworzenie organizacji koordynującej prace organizacji działających na rzecz seniorów.

Skip to content