Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Maria Mika

Dolnośląskie, Edycja II

O sobie

Magister Pedagogiki na kierunku Animacja Społeczno – Kulturalna, absolwentka Podyplomowych Studiów: Fundusze Strukturalne UniiEuropejskiej, absolwentka „Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych” Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Programu Liderzy PAFW oraz Szkoły Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych. Członkini Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Koordynatorka wielu projektów finansowanych z UE. W organizacji zajmuje się zarządzaniem, planowaniem i koordynowaniem działań DFOP.

Skip to content