Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyki Medyczne

Marian Nadziejko

Braniewo, Warmińsko-mazurskie, Edycja XIII

O sobie

Inicjator i jedna z pierwszych osób zakładających samodzielne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w powiecie braniewskim, prekursor w uruchamianiu opieki paliatywnej i opieki długoterminowej w swoim regionie. W ramach działalności liderskich współtworzyłem Uniwersytet III wieku, aktywizując grupy senioralne do aktywności fizycznej i intelektualnej wg dewizy „lepsza profilaktyka niż leczenie”, tworzenie cyklicznych konkursów (np. Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego), organizacja akcji charytatywnych wspomagających osoby chore, organizacja akcji „Mikołaje na motocyklach”. Inicjator powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego przy staroście braniewskim. Wykształcenie wyższe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania podmiotami medycznymi i prawa medycznego. Zainteresowania to turystyka motocyklowa i narty.

Skip to content