Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”. Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wspiera grupy nieformalne w tworzeniu organizacji rejestrowych(KRS), pozyskiwania środków zewnętrznych, ewaluacji działań, prowadzi zajęcia team building i facylitacje grupową w ramach projektów oraz w ramach wolontariatu, animuje i wspiera działania lokalne oparte o historię danego miejsca i folklor, regularnie uczestniczy jako trener wewnętrzny i wolontariusz w Projekcie "Szlachetna Paczka", od 2016 r. współtworzy i realizuje z młodzieżą projekty w ramach programu "Równać Szanse".

Mariusz Brelski

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież, Historia i dziedzictwo kulturowe

Kielce, świętokrzyskie, Edycja XIII

O sobie

Pełnomocnik Starosty Kieleckiego ds. organizacji pozarządowych. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”. Fundator Fundacji Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich „speCtrum”. Koordynator Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie, miejsca wspierającego i sieciującego NGO’sy i grupy nieformalne w powiecie kieleckim. Koordynator działań Związku KGW Powiatu Kieleckiego. W wolnym czasie namiętnie czyta kryminały skandynawskie oraz
(z fotela filmowego) walczy ze wszelkim złem razem Jamesem Bondem i Ethanem Hunt’em . Ojciec 3 synów i córki.

Skip to content