Liderka Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach

Marlena Turlewicz

Rozwój lokalny, Samorząd, Pomoc społeczna, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Puławy, Edycja II

O sobie

Przez kilkanaście lat działania w obszarze pomocy społecznej pracowałam z osobami i grupami dysfunkcyjnymi. Służyłam swoją pomocą i wsparciem poprzez kontakt indywidualny z klientami ośrodka oraz biorąc udział w akcjach społecznych podejmowanych przez Ośrodek – zbiórkach żywności dla osób ubogich, pomocą osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Poza pracą zawodową uczestniczyłam w pracach organizacji pozarządowych. Pomagałam w powstawaniu Biura Porad Obywatelskich działającego w Puławach w latach 2001 -2010. Jako członek Puławskiego Forum Organizacji i Stowarzyszeń „Razem” tworzyłam grupę inicjującą powstanie Puławskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia. Uczestniczyłam też w pracach grup roboczych podczas pisania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta. W roku 2005 jako konsultant regionalny organizacji pozarządowych brałam udział w akcji „Przejrzysta Polska”. Obecnie jestem koordynatorem projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek oraz liderem Klubu Integracji Społecznej w Ośrodku. Ponadto pełnię funkcję mediatora sądowego – prowadzę mediacje w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich sprawców czynów karalnych oraz szkolenia z zakresu stosowania technik mediacyjnych, rozwiązywania konfliktów, współpracy ngo z samorządem oraz ekonomii społecznej. Jestem też trenerem umiejętności komunikacyjnych. Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej.

Skip to content