Fundatorka i prezeska Fundacji Tu Obok

Marta Kurowska

Rozwój lokalny, Kultura, Seniorzy

Lublin, Lubelskie, Edycja X

O sobie

Jestem szefową Rady Dzielnicy Wieniawa w Lublinie, założyłam i prowadzę fundację tu obok. Mówiąc
najkrócej, zajmuję się stwarzaniem okazji i warunków, żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać. Partycypacyjny
model zarządzania miastem i działalność obywatelską traktuję serio, staram się łączyć różne inicjatywy,
żeby mieszkańcom w Lublinie żyło się lepiej.
W Radzie Dzielnicy Wieniawa po konsultacjach z mieszkańcami podejmujemy decyzje o remontach
chodników, przebudowie starych i niefunkcjonalnych już placów zabaw. Za konsultacje przebudowy Placu
Zabaw Generała Sowińskiego wspólnie z grupą mieszkańców dostaliśmy nagrodę Super Samorząd 2012,
którą bardzo sobie cenię. Dziś plac, już przebudowany, tętni nowym życiem i nadal się rozbudowuje.
Wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy w fundacji tu obok społeczny projekt zagospodarowania
Czechówki na Wieniawie, teraz w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury
pieszej” zaczynamy wypracowywać standardy piesze dla Lublina. Moim długofalowym celem jest włączenie
zbiorowej mądrości mieszkańców w procedury zarządzania miastem.
Drugi ważny nurt działalności fundacji to wolontariat kultury plus, w którym inspiruję do różnorodnej
aktywności kulturalnej i społecznej osoby starsze, które mają już więcej czasu i mogą go wykorzystać dla
wspólnego dobra. Wierzę, że to początek ruchu społecznego.
Moje zainteresowania poza pracą to szeroko pojęte życie kulturalne i podróże. Wiele radości daje mi życie
rodzinne i spotkania z przyjaciółmi. Mam kolekcję zegarków swatch, które noszę, dobierając do stroju i
nastroju. Uwielbiam oglądać ptaki i gwiazdy.

Skip to content