Prezeska Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Marta Siciarek

Rozwój lokalny, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne

Gdynia, Pomorskie, Edycja XI

O sobie

Ukończyłam sinologię i psychologię międzykulturową, zawsze ciekawiła mnie i była dla mnie ważna różnorodność kulturowa. Rozumienie procesów wykluczenia społecznego oraz ukończenie Akademii Treningu Antydyskryminacjnego (2008-2009, Villa Decjusza) skierowało mnie w stronę działań na rzecz równości. Po latach migracji – w Polsce i poza – wróciłam do Trójmiasta i w 2012 założyliśmy Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Od tej pory stale świadczymy usługi skierowane do migrantów/ek: poradnictwo prawne, legalizacyjne, uczymy polskiego, lokalnej kultury, budujemy wielokulturową społeczność. Równolegle współpracujemy z trójmiejskimi samorządami, co przyczyniło się do zainicjowania przez prezydenta Gdańska międzysektorowych i międzyinstytucjonalnych prac nad Modelem Integracji Imigrantów w Gdańsku – współ-koordynuję prace nad modelem. Ważny dla mnie jest aktywizm lokalny, zaangażowanie w kwestie publiczne i budowanie szerokich sieci współpracy – tak, by wspólnie rozwiązywać ważne problemy społeczne, przeciwdziałać nierównościom i chronić prawa mniejszości, uwzględniając perspektywę płci. Wszystko, co robię mnie interesuje, lubię być nad morzem, jeziorem, w lesie i w galerii.

Skip to content