Cyfryzacja odpowiedzialna społecznie. Dialog społeczny. Partnerstwo miast.

Martyna Wilk

Wrocław, Dolnośląskie, Edycja XVI

O sobie

• ekspertka ds. cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka Gminy Wrocław (od 2019)
• twórczyni projektu „Wrocławski Wolontariusz IT” nagrodzona tytułem „30 Kreatywnych Wrocławia 2018”
• członkini Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Liderze Cyfryzacji i resorcie cyfryzacji (2015–2017)
• mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2022)
• Radna Osiedla Powstańców Śląskich we Wrocławiu (2017–2020)
• pomysłodawczyni konferencji Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie
• liderka merytorycznego udziału samorządu wrocławskiego w Szczycie Cyfrowym IGF Polska 2023 (globalna inicjatywa ONZ)
• członkini Rady Pracodawców Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (kadencja na lata: 2023–2025)

→ Rozwija projekty dotyczące przede wszystkim wzmacniania dialogu społecznego, partnerstwa miast, a także cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, uzależnień od nowych technologii, cyberprzemocy cyberbezpieczeństwa i dezinformacji.
→ Prowadzi prelekcje, debaty, szkolenia i warsztaty w tych obszarach dla wszystkich grup wiekowych (od najmłodszych klas szkoły podstawowej, po seniorów, także dla osób z trudnościami intelektualnymi) zarówno dla mieszkańców Polski, jak i innych krajów (m.in. Gruzji i Mołdawii).
→ Współpracuje z: samorządami, jednostkami kultury, szkołami, uczelniami, radami osiedli, szkołami, NGO, firmami, administracją unijną.

Skip to content