Fundacja szkoła liderów

Michał Bomastyk

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Edycja XVIII

O sobie

Michał Bomastyk – z wykształcenia filozof. Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii feministycznych, teorii wykluczeń. Edukator równościowy. Prowadził m.in. wykłady poświęcone dyskryminacji, stereotypom i wykluczeniu oraz prawom człowieka. Pomysłodawca realizowanego przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom europejskiego projektu Uniwersytet Równości oraz cyklu wykładów Wszechnica Równości, poświęconych budowaniu włączającego i otwartego społeczeństwa. Uczestnik europejskiego seminarium Let’s talk about (anti)racism w Bukareszcie. W trakcie podyplomowych studiów zzakresu human resources. Ważne jest dla niego edukowanie na temat tworzenia strategii równościowych w organizacjach. Ponadto, koordynuje Poradnię dla Równości UMK oraz Toruńską Grupę Lokalną Amnesty International. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gender studies i przygotowania pedagogicznego. Prywatnie fan seriali i kotów.
Opiekun Phoebe i Joey’a.

Adres mailowy: mbomastyk.fundacjaipw@gmail.com
Mobile: +48 737 336 968

Skip to content