Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Prezes Stowarzyszenia Luxtorpeda Czerwionka, członek Stowarzyszenia Redukowania Bierności, członek Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy

Michał Toman

Rozwój lokalny, Samorząd, Sport i promocja zdrowia, Dzieci i młodzież, Dialog obywatelski

Czerwionka-Leszczyny, śląskie, Edycja XIII

O sobie

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem chemii, zawodowo pracuję jako laborant chemiczny.

Swoją liderską przygodę zacząłem właściwie wrzucony na głęboką wodę. Nie należałem do stowarzyszeń czy fundacji. Założyłem wraz z grupą zapaleńców Grupę Biegową, której zostałem prezesem. Jestem na stanowisku od 2012 roku, od kiedy to budujemy konsekwentnie swoją markę. Jestem również autorem i pomysłodawcą większości projektów i akcji, które organizujemy.

Staramy się promować zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną. Jestem również współzałożycielem i byłym członkiem zarządu Stowarzyszenia Redukowania Bierności, które działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodzieży. Ponieważ nie da się na 100% działać na wielu obszarach, w SRB pełnię głównie funkcję doradczą ze względu na swoje doświadczenie.

Brałem udział w wprowadzaniu „Modelu współpracy między JST a NGO” w naszej gminie. Byłem również aktywnym uczestnikiem w tworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych w moim regionie.

Po ukończeniu Programu „Liderzy” skupiłem się na rozbudowie zasobów kadrowych w organizacji. Za cel postawiłem sobie rozwój wolontariatu w swojej gminie. Cel realizowałem poprzez projekt „Wolontariat wzmacnia”, który obejmował m.in. w obszar rozwoju młodych liderów. Obecnie projekt będzie kontynuowany w Centrum Organizacji Pozarządowych, który prowadzić będziemy w 2020roku.

W 2018 roku łącząc siły z drugim absolwentem Programu „Liderzy” założyliśmy komitet wyborczy „Aktywni Społecznie”. Po kreatywnej kampanii wprowadziliśmy dwóch przedstawicieli a ja zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach tym samym otwierając nowy rozdział w liderskiej przygodzie.Komitet przekształcił się w Stowarzyszenie.

Niezwykle ważna dla mnie jest tematyka społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym w nowym stowarzyszeniu powołałem portal obywatelski Lokalsi.net, który ma być odpowiedzią na media komercyjne, które uzależnione od środków lokalnych władz. Portal ma być przestrzenią do wymiany myśli i informacji na temat spraw lokalnych.

Skip to content