Członek Zarządu / Koordynator ds. Równego traktowania

Mikołaj Czerwiński

Warszawa, Mazowieckie, Edycja XVI

O sobie

Osoba członkowska zarządu od 2016 roku. Równolegle zasiada w zarządzie Kampanii Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenia Queerowy Maj. Od 12 lat działający w trzecim sektorze, swoje doświadczenie wykorzystuje jako zewnętrzny konsultant dla organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania strategicznego oraz kampanii. Pracuje jako Koordynator ds. Równego Traktowania w Amnesty International – w zakresie kampanii, rzecznictwa oraz mobilizacji, z dodatkowymi kwalifikacjami jako obserwator oraz edukator. Wcześniej pracował w projektach rozwojowych w Afryce Wschodniej we współpracy z UN-HABITAT. Posiada dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego z zarządzania kulturą.

Skip to content